Geschiedenis

Geschiedenis van de molen

renovatie molen de boezemvriendDe molen werd gebouwd in 1871 door molenmaker P. Medendorp en bemaalde de polder Zuidlaren. Vanaf 1934 werd de molen niet meer gebruikt vanwege de installatie van een elektromotor. 
In 1960 was de toestand door de langdurige stilstand en verwaarlozing zeer slecht: bovenas en roeden verzakt; het onderste end stond totaal verbogen op de grond; het gaandewerk was inmiddels geheel verdwenen.

In 1962/63 volgde een uitwendige restauratie door de Zuidlaarder molenmaker Medendorp, kleinzoon van de bouwer. Toen werden andere roeden, vermoedelijk afkomstig van de net gesloopte Ruigsterpolder te Siddeburen, aangebracht. Die roeden moesten wel fors worden verlengd! Een nieuwe periode als stilstaand monument volgde.

In latere jaren rees de behoefte om deze molen geheel maalvaardig te maken en dit lukte: na een grondige restauratie, afgerond in 1990, was de molen weer geheel bedrijfsklaar.

Bouwjaar: 1871
Aandrijving: Windmolen
Type: 8-kante grondzeiler
Functie: poldermolen
Vlucht: 20.10 m Oud - Hollands
Eigenaar: gemeente Tynaarlo
Bedrijfsvaardigheid: Maalvaardig
Inrichting: Stalen vijzel, lang 9.00 m, doorsnee 1,30 m, opvoerhoogte 1,50 m 
Bestemming: Bemalen van bemalingsgebied Oostermoer,
thans op vrijwillige basis
 

Meer informatie over de molen is te vinden op de volgende websites:

De molen database
allemolens.nl
De Hollandse molen

Molen in rouwstand na het overlijden van een van de molenaars


Het geheugen van Drenthe